Kaat en Tijhuis Orgelmakers  Neringstraat 8 | 8263BG Kampen | tel: 038 - 33 33 797 | info@kaatentijhuisorgelmakers.nl   
Klik hier om terug te gaanFijnaart Gereformeerde kerk

1872: Nieuwbouw door Witte voor de Hervormde Prinsenkerk te Rotterdam.

1908: J.G. van der Kley (Rotterdam) verplaatst het instrument naar de Grote- of Sint Laurenskerk te Rotterdam, waar het als tijdelijk orgel fungeert.

1913: Overplaatsting door Van der Kley naar de Rehobothkerk te Amsterdam-Watergraafsmeer.

1927: Uitbreiding door A. Bik (Amsterdam) met een pneumatisch pedaal.

1931: Ombouw door J. de Koff & Zoon (Utrecht): uitbreiding van de dispositie, nieuwe pneumatische tractuur, nieuwe laden voor pedaal en tweede manuaal, nieuw front.

1951: Dispositiewijzigingen door A. Bik

1990: Reconstructie door Kaat & Tijhuis voor Fijnaart in de daar reeds aanwezige orgelkas van A.S.J. Dekker (Goes) uit 1914.
Adviseurs: Drs. J. J. v. d. Harst en Drs. T. W. F. den Toom.
Ingebruikname op 21 December 1990

Voor foto's zie: http://reliwiki.nl/index.php?title=Fijnaart%2C_Wilhelminastraat_64_-_Geref._kerk

Huidige dispositie:

Hoofdwerk Nevenwerk Pedaal
Prestant 8’ Viola 8’ Bourdon 16’ (transm.)
Bourdon 16’ Holfluit 8’  
Octaaf 4’ Fluit 4’  
Doublet 2’    
Cornet II    
Trompet 8’    


Manuaalkoppel
Pedaalkoppel trede voor manuaal l en 2
Ventiel


Toelichting uit het boek "Eerste 15 jaar Kaat en Tijhuis Orgelmakers" door M.E. Kaat
De Christelijk Gereformeerdekerk te Assen hadden orgeldelen liggen van een in 1872 gebouwd orgel van Batz en Witte voor de Herv. Prinsenkerk te Rotterdam.
De delen waren:
-Gecombineerde windlade inclusief de pijpenroosters en stempels.
-Een windlade voor de Bourdon 16'.
-De klaviatuur met manuaalkoppel
-Een gedeelte van de pedaalkoppel
-Een klein restant van het pijpwerk.
Later konden wij nog originele Witte onderdelen verwerven t.w.:
-Grote delen van het pijpwerk van de Cornet en de Doublet
-27 pijpen van de Holfluit 8'
-Het metalen pijpwerk van de Bourdon 16'
-De baskant van de Roerfluit 4'

In overleg met de adviseurs is besloten een complete reconstructie na te streven.
De kas met frontpijpen en de windvoorziening zijn verloren gegaan.
Het "Witte"orgel in de Hervormde kerk te Rijswijk (Betuwe) was nagenoeg identiek en heeft als voorbeeld gediend.
Doordat de verschillende delen al in ons bezit waren, waren de windlade en klaviatuur al gerestaureerd.
Nadat wij de opdracht kregen dit instrument te reconstrueren zijn ontbrekende delen van het toon en registermechaniek in stijl nieuw bijgemaakt.
De verloren windvoorziening is inclusief de schepbalgen en trapinstallatie in de "Witte" stijl nieuw bijgemaakt.
De twee eiken kanalen van de balg naar windlade waren nog aanwezig en weer gebruikt.
Het windkanaal van windmachine naar balg is nieuw bijgemaakt.
Er werd een nieuwe windmachine geplaatst.
Pedaal en orgelbank zijn nieuw bijgemaakt naar modellen van "Witte"
De bestaande kas van de fa. Dekker uit Goes bleek geschikt te zijn voor het binnenwerk van Witte.
De breedtemaat was voldoende maar de diepte van de kas moest worden gereduceerd zodat ongeveer dezelfde kasdiepte als bij het instrument in Rijswijk ontstond.

Pijpwerk:
Het metalen pijpwerk was lang niet meer compleet.
Bij collega-orgelmakers kon bestaand pijpwerk worden aangekocht dat paste in het Witte-concept.
Wat verder nog ontbrak is in stijl nieuw bijgemaakt.
Al met al is gelukt het danig geschonden instrument weer in volle glorie terug te brengen.
De eindconclusie van de beide adviseurs werd in hun keuringsrapport als volgt verwoord:
"Al met al stonden de orgelmakers,die slechts fragmentarisch ervaring hadden met het werk van de
Wittes, voor een niet geringe uitdaging en opdracht. Wij hebben het orgel zien groeien in de werkplaats te Kampen en in uw kerk, en kunnen niet anders zeggen dan dat er met grote
liefde en zorgvuldigheid aan dit project is gewerkt. De orgelmakers hebben niet alleen meerdere malen het voorbeeldorgel in de Hervormde kerk te Rijswijk (Betuwe) bezocht, waar nodig werden op ons advies ook details van andere Witte-orgels bestudeerd en gereconstrueerd. Het overleg met ons verliep zoals het behoord te verlopen: constructief en opbouwend. In twijfelgevallen konden vrijwel steeds oplossingen worden gevonden in de geest van het werk van Witte. Dit alles heeft geleid tot een eindproduct, dat met recht de naamplaatjes van zowel J.Batz & Co als Kaat en Tijhuis draagt. Het klankbeeld is bijzonder overtuigend. De nieuwe Prestant 8 en 4 voet klinken vol en deftig met de typische streek die orgels uit die tijd en met name de orgels van Witte eigen is.
De fluiten zijn duidelijk tegelijk vol en leidend in de Gemeentezang, solistisch in combinatie met en/of begeleid door zowel fluiten als prestanten, terwijl tenslotte de tuttiklank met de Trompet groots is."

ga terug naar boven

footer
reflect