Kaat en Tijhuis Orgelmakers  Neringstraat 8 | 8263BG Kampen | tel: 038 - 33 33 797 | info@kaatentijhuisorgelmakers.nl   
Klik hier om terug te gaanGroningen Christelijk Gereformeerde Jeruzalemkerk

1903: Nieuwbouw door J. Hilboesem voor de Hervormde kerk te Tholen met twee klavieren, vrij pedaal en 19 stemmen. De tractuur was mechanisch en de kas in neo-gotische stijl.

1954: Aankoop door de Oud Katholieke kerk van de Heilige Laurentius-Magdalena te Rotterdam na een ingrijpende verbouwing door de firma J. C. Sanders te Utrecht en geplaatst in een nieuwe kas van mahoniehout. Bij deze verbouwing is zowel het toon- als het registermechaniek electrisch geworden met een los-staande speeltafel. De pedaal-lade is vernieuwd en uitgebreid met een Octaaf 8'. Van het zwelwerk werd de Dulciaan 8' verwijderd en vervangen door een Sesquialter.

1991: Door afbraak van de kerk in Rotterdam kwam het orgel te koop. In de jaren negentig was de Jeruzalemkerk te Groningen op zoek naar een goed gebruikt instrument. Er werd besloten het orgel aan te kopen.
Kort daarna is het orgel gedemonteerd door Kaat & Tijhuis  en naar de werkplaats overgebracht.
De volgende werkzaamheden werden uitgevoerd:

  1. De zwakstroomkabels zijn vernieuwd en de speeltafel aangepast voor de uitbreiding van het Zwelwerk en Pedaal.
  2. Het Zwelwerk is met een Kromhoorn 8' uitgebreid en het Pedaal met een Fagot 16'.
  3. De kas is aangepast zodat deze op de plaats van het oude orgel geplaatst kon worden.
  4. Herintonatie.

Huidige dispositie:

Hoofdwerk (C-g’’’) Zwelwerk (C-g’’’) Pedaal (C-f’)
Bourdon 16' Roerfluit 8' Subbas 16'
Prestant 8' Gamba 8' Octaaf 8'
Salicionaal 8' Celeste 8' Bazuin 16'
Holpijp 8' Flute harmonique 4'  
Octaaf 4' Open fluit 4'  
Fluit 4' Speelfluit 4'  
Quint 3' Sesquialter II  
Octaaf 2' Kromhoorn 8'  
Cornet IV Tremulant  
Mixtuur II-V    
Trompet 8'    

Manuaalkoppel
Pedaal-Hoofdwerk
Pedaal-Zwelwerk
l
Systeem : electrische sleeplade
Aut.pedaal omschakeling

ga terug naar boven

footer
reflect