Kaat en Tijhuis Orgelmakers  Neringstraat 8 | 8263BG Kampen | tel: 038 - 33 33 797 | info@kaatentijhuisorgelmakers.nl   
Klik hier om terug te gaanHaarlem Pelgrimkerk


Foto door Job van Nes

1964: Plaatsing van een gebruikt Wander Beekes orgel uit de Gereformeerde Raamkerk in Amsterdam. Bij de plaatsing werd de bestaande orgelkas niet gebruikt. Het werd in een nis geplaatst in een nieuwe behuizing van inferieur materiaal met een gesimplificeerd front.

1987
: In de jaren ‘80 begon het orgel zo slecht te functioneren dat de aanschaf van een elektronium werd overwogen. Die plannen verdwenen van tafel toen na een bezoek van orgeladviseur J.A. de Wilde vast kwam te staan dat men hier met een - zij het wat verminkt maar toch historisch waardevol – instrument te maken had. De orgelmakerij Kaat & Tijhuis uit Kampen kreeg opdracht om het orgel weer in zijn oude glorie te herstellen zij het dat een reconstructie van de verloren gegane kas financieel niet haalbaar was. In plaats daarvan werd een sobere grenenhouten behuizing gebouwd die qua frontindeling herinnert aan de oude kas.
De nog altijd originele windladen werden zorgvuldig gerestaureerd, de pneumatische toevoegingen weggenomen. Voor het pedaal werd een nieuwe mechanische sleeplade gemaakt voor drie registers: de Subbas uit 1916, een Open Fluit 8 Vt die de orgelbouwer nog in voorraad had, en een nieuwe Octaaf 4 vt. Het pijpwerk van Wander Beekes, dat vrijwel geheel bewaard bleef, herkreeg zijn oorspronkelijke plaats op de windlade, zij het dat de opschuiving van 1916 om alweer financi�le redenen niet ongedaan werd gemaakt. De in 1916 geplaatste Voix Cel�ste werd vervangen door een nieuwe Gemshoorn 2 Vt. Het door Cor Boer achterhaalde oorspronkelijke contract van Wander Beekes wees uit dat dit het oorspronkelijke 2 voets-register van het Bovenwerk was geweest. Het nieuwe register werd afgeleid van het Beekesorgel in Naaldwijk.
De Trompet 8' uit 1916 werd verruild voor een beter bij dit klankbeeld passende Trompet uit het vorige orgel van de Gereformeerde Wilhelminakerk.
Het orgel werd opgesteld in het liturgisch centrum, hetgeen de uitstraling van de klank bevorderde en het contact tussen predikant en organist makkelijker maakte.

Dispositie:

Onderklavier    
Prestant 8 1838
Prestant 16’ (disc) 1838
Bourdon 16’ (C-c’) 1838 (hout) disc 1722 (metaal Duyschot)
Octaaf 8 1 722/1838 (deels Duyschot)
Holpijp 8’ 1722 (Duyschot)
Octaaf 4’ 1838
Quint 3 1838
Open Woudfluit 2’ 1838
Mixtuur III-IV 1838
Cornet III 1838 (4’ - 2 2/3’ - 1 3/5’)
Trompet 8’ 1923 ? (afk uit Wilhelminakerk Haarlem)
Bovenklavier    
Prestant 4 1838
Fluit douce 8’ 1838 (pijpvoeten grotendeels 1722)
Viola di Gamba 8’ 1838 (vanaf C�)
Quintadena 8 disc 1838
Roerfluit 4’ 1838 (pijpvoeten grotendeels 1722)
Gemshoorn 2’ 1987
Fagot 8’ 1838
Pedaal    
Subbas 16’ 1916
Open Fluit 8’ (uit voorraad orgelbouwer)
Octaaf 4’ 1987

Koppelingen:
Manuaal 1 - manuaal 2
Pedaal - manuaal 1

Tremulant

 Voorgeschiedenis

1838:  De Utrechtse orgelmaker Wander Beekes bouwde het orgel in 1838 voor de Schuilkerk van de H.Hypolitus in Delft. Hij gebruikte echter ook nog 18e eeuws pijpwerk van Duyschot.
Dit pijpwerk dateert uit 1723, toen Andries Duyschot een nieuw orgel bouwde voor een katholiek schuilkerk in Delft.  Tussen 1834 en 1837 werd een nieuwe kerk gebouwd. Voor deze grote ‘Waterstaatskerk’ was het Duyschot-orgel te klein, zodat Wander Beekes een nieuw orgel bouwde van 17 registers. Een deel van het Duyschot-pijpwerk werd hergebruikt.

1877
: In 1877, veertig jaar na de ingebruikname, werd de kerk alweer afgebroken en een nieuwe, nog grotere Jozefkerk, gebouwd. Het orgel wordt wel weer overgeplaatst, maar het is eigenlijk te klein.

1893
: het orgel wordt vervangen door een nieuw orgel van M. Maarschalkerweerd. Deze laatste neemt het oude orgel in en plaatst het in de Gereformeerde Raamkerk te Amsterdam.

1916
: Restauratie door J.Hilboesen. Al het open pijpwerk wordt twee plaatsen naar boven opgeschoven waardoor een krachtiger toon ontstond, toevoeging van een pneumatische Subbas 16 Vt. aan het pedaal, vernieuwing Trompet 8 vt. vervanging van de Gemshoorn 2 vt door een 8 voets register.

1935
: Restauratie door Arie Bik. De klavieren worden vervangen en toevoeging van een zinken Violoncel Vt. op het pedaal en een Bourdon 8 vt op het bovenklavier op pneumatische laden.

1963
: Door het teruglopen van het kerkbezoek werd de Raamkerk in 1963 gesloten.

ga terug naar boven

footer
reflect