Kaat en Tijhuis Orgelmakers  Neringstraat 8 | 8263BG Kampen | tel: 038 - 33 33 797 | info@kaatentijhuisorgelmakers.nl   
Orgelgedicht door Ds. Groenleer
Bij de ingebruikname van het orgel werd een lied gezongen op een tekst van Jan Groenleer.

DE ADEM GODS DIE OVERKWAM
ter gelegenheid van de ingebruikneming van het Fleiterorgel in de Opstandingskerk te Leiden op 11 september 2010

De adem Gods die overkwam
en bij het schepsel intrek nam,
die leven ons te binnen bracht,
gaf aan het stille lichaam kracht
om ademhalend mens te zijn,
Gods evenbeeld, een diep geheim.

In lichte ruimte vieren wij
dit broos bestaan, dankbaar en blij.
Als nieuwgeboren klinken weer
de orgelstemmen van weleer.
Zij dragen onze zangen tot
de hoge hemel, troon van God.

Zo brengen wij in taal en klank
voor deze gave lof en dank.
Wij zingen vol verwondering
een lied van dood en opstanding.
Geest van hierboven, heil'ge Geest,
U gunt ons hier beneden feest.

Aan God, de Vader, alle eer,
en aan de Zoon, die onze Heer
en onze Koning is, vol macht,
ook aan de Geest zij toegebracht
de lof, de eer en heerlijkheid
van nu aan tot in eeuwigheid.


Jan Groenleer
op de melodie van ‘Vater unser im Himmelreich’
 
 
footer
reflect