Kaat en Tijhuis Orgelmakers  Neringstraat 8 | 8263BG Kampen | tel: 038 - 33 33 797 | info@kaatentijhuisorgelmakers.nl   
Klik hier om terug te gaan2009/2010 Leiden Christelijk Gereformeerde Opstandingskerk

Gegevens ingebruikname op 11 september 2010

Orgelgedicht Ds. Groenleer

Programma
Programmaboekje blad 1 & blad 2

19.00 Zaal open
19.30 Welkom – Gera van Duijvenvoorde, voorzitter Orgelcommissie
19.35 Opening- Ds. Jan Groenleer, predikant
19.40 Toelichting Menno Kaat, Kaat & Tijhuis Orgelmakers
19.55 Gera van Duijvenvoorde, dankwoord/aankondiging
20.05.Concert Matthias Havinga
20.40 Afsluitende woorden Ds. Jan Groenleer
20.45 Afsluitend orgellied.
20.50 Uitnodiging tot drankje in hal
22.00 Einde

 

Begin maart 2010
Slideshow opbouw in de kerk

De opbouw in de kerk is voltooid.
Ingebruikname september 2010

Verdere voortgang


Klik op de afbeelding om een grotere versie te bekijken

2009/2010: Overplaatsing van het Fleiter-orgel van de CGK-Steenschuurkerk naar de CGK-Opstandingskerk te Leiden

Historie
Het instrument is in de periode rond 1880-1900 gebouwd door de Duitse firma Fleiter. (zie www.orgelbau-fleiter.de)  Waarschijnlijk is het gebouwd voor een Duitse kerk en omstreeks 1922 in de Steenschuurkerk geplaatst.
Het instrument was opgebouwd als een twee-klaviers orgel met vrij pedaal, waarvan het tweede manuaal stond opgesteld in een zwelkast.
De vermoedelijke, oorspronkelijke dispositie bij oplevering door Fleiter is in het verleden al eens achterhaald door een van de voormalige organisten.
Het orgel schijnt voorzien te zijn geweest van een uitzonderlijk tractuur-systeem, door één van de organisten “hangbalg-uitstoot”-systeem genoemd, waarvan er volgens hem in Nederland rond 1963 nog twee orgels waren voorzien.
Het instrument had vermoedelijk de volgende dispositie:

Manual I Manual II (schwellbar) Pedaal
Bordun 16’ Bordun 16’ Subass 16’
Principal 8’ Geigenprincipal 8’ Violon 16’
Hohlflöte  8’ Lieblich Gedackt 8’ Harmonikabas 16’
Gemshorn 8’ Flauto Dolce 8’ Principal 8’
Flauto Major 8’ Salicional 8’ Violoncello 8’
VioladiGamba 8’ Aeoline’ af c 8’ Octav 4’
Octav 4’ Fugara 4’ Posaune 16’
Rohrflöte  4’ Waldflöte  2’ Trompete 8’
Quint 3’    
Octav 2’    
Mixtur 4 st    
Cornet 3 st    
Trompete 8’    

Koppeln
II-I
I-P
II-P
Tremulant
General Crescendo

Het is niet helemaal duidelijk of het orgel oorspronkelijk tongwerken heeft gehad. In het gebied waar orgelmaker Fleiter werkzaam was kwam het wel vaker voor dat orgels werden opgeleverd zonder tongwerken.
Verschillende bronnen spreken elkaar hier over tegen.
Verder archiefonderzoek zal hierover uitsluitsel moeten geven, hoewel dat nog wel lastig kan worden aangezien het bedrijfsarchief van orgelmaker Fleiter in de tweede wereldoorlog verloren is gegaan.
In ieder geval is wel bekend dat men veel problemen heeft gehad met de windlades van orgelbouwer Fleiter en er schijnen ook in het verleden al vele voorstellen gedaan te zijn voor een ombouw van het orgel. Ook voor 1963 zijn er al verschillende dingen aan het orgel gewijzigd, onder andere de toegevoegde tongwerken, die waarschijnlijk door Bik zijn geplaatst.
Een aantal van deze gegevens is afkomstig van Erik van der Heijden. Deze orgeldeskundige heeft zich verdiept heeft in de historie van het Fleiter orgel voor een toekomstige publicatie.
Verder konden we nog een aantal gegevens vinden in ons bedrijfsarchief, waar ook het archief van de firma Fonteyn en Gaal in is opgenomen.

In 1963 is het instrument drastisch omgebouwd door de firma Fonteyn en Gaal uit Amsterdam onder advies van Chris Hanegraaf .
Bij deze ombouw is het orgel van nieuwe electrische veer-membraanlades voorzien en is de dispositie behoorlijk gewijzigd en aangepast aan de toen heersende opvattingen.
Het geheel is geplaatst in een nieuw gemaakte “achter”kast.
Door een meetfout destijds moest deze kast tijdens de opbouw in de kerk ter plekke ingekort worden waardoor het binnenwerk behoorlijk krap is opgesteld en niet gemakkelijk bereikbaar is voor onderhoud en stemwerk.
Verdere kreeg het een vrijstaande elektrische speeltafel en de volgende dispositie:

Hoofdwerk  
Prestant 8’ Frontpijpen nieuw, rest Princpal 8’ Fleiter
Bourdon 8’ Hohlflöte 8’ Fleiter
Octaaf 4’ Octave 4’ Fleiter
Roerfluit 4’ Rohrflöte 4’ Fleiter
Quint 3’ Quint 3’ Fleiter
Octaaf 2’ Octave 2’ Fleiter
Mixtuur 4-6 2’ Mixtuur 2’ Fleiter, aangevuld met nieuw pijpwerk
Cornet 5st Cornet 5st. Fleiter, af g0, oorspronkelijk 3 sterk.
Trompet 8’ Nieuw
Zwelwerk  
Prestant 8’ Geigenprincipal 8’ Fleiter, groot octaaf oude
Principal 8’ hoofdwerk (waarschijnlijk oude frontpijpen)
Holpijp 8’ Lieblich Gedackt 8’ Fleiter
Salicionaal 8’ Viola di Gamba 8’ Fleiter
Prestant 4’ Nieuw
Nachthoorn 4’ FluitMajor 8’ Fleiter af c0, 12 hoogste nieuw
Vlakfluit 2’ Fugara 4’ Fleiter, hoogste pijpen nieuw
Quint 1 1/3’ Nieuw
Scherp 4st 1’ Nieuw
SesQuialter 2 st Nieuw
Hobo 8’ Nieuw
Pedaal  
Subbas 16’ Subbass 16’ Fleiter
Gedekt 8’ Bordun 16’ Fleiter, alleen 12 hoogste tonen, rest transmissie van Subbas 16’
Octaaf 4’ Octav 4’ Fleiter
Bazuin 16’ 12 stuks nieuw, rest Trompet 8’hoofdwerk, waarschijnlijk van Bik
Schalmei 4’ Nieuw

In feite is er door Fonteyn en Gaal een nieuw orgel gebouwd achter het bestaande front, waarvan ook de frontpijpen zijn vernieuwd, met gebruikmaking van een belangrijk deel van het pijpwerk van Fleiter.
Fonteyn heeft dit in zijn offerte voor de ombouw van 1963 vrij nauwkeurig omschreven, ook welk pijpwerk van Fleiter hij waar wilde plaatsen.
Een behoorlijk deel van het Fleiter-bestand is dus nog aanwezig in het orgel.

Voortgang werkzaamheden

Foto's van dhr. W. Lustig

   
   
   

Medio maart 2010
 

   
   

 

Begin maart 2010
Slideshow opbouw in de kerk

Eind januari 2010
Foto's Wieger van Asperen

   
   
   
   

 
   

Medio januari 2010
Opbouw orgel in de werkplaats

   
   

 

 

 

 

Eind december 2009
 nieuwe speeltafel

 
 
 
 

Medio december 2009
Restauratie orgelkas

 
 
 

Eind november 2009
De opbouw in de werkplaats is begonnen!

   
   

 

Midden oktober 2009

   
   
 
   

 

Begin september 2009

Registerfuncties nieuw beleren Werk aan de balg
Werk aan de balg Doorkijkje
   
Lossen van besteld hout
Platen Mahonie voor stokken etc. Eikenhout op stam voor project Leiden

Werk aan de balgen

Balg

Midden juni 2009

Zwelkast

Zwelkast

Zwelkast + windlade

Tekening front

Tekening front en bovenaanzicht

   

Begin juni 2009

Constructie tbv de windladen

Zwelkastdeel wordt verlijmd

Vervaardigen van de zwelkast

Nieuwe dubbelvouw balg op de voorgrond

Constructie een grondraam

 

Begin mei 2009

Frontschets

Onderdelen wachten op restauratie

Diverse constructie delen voor grondraam en lade's

Ornamenten in bewerking

Diverse constructie delen voor grondraam en lade's.

Machinaal bewerken van kast en constructiedelen

Diverse constructie delen voor grondraam en lade's

 

Begin april 2009

Stoppen van nieuwe afdichting voorzien Gerestaureerde pijpen
Nieuwe menbramen te zien in de zwelllade Magneten pedaallade

Controle van de windladen

Stokken van nieuwe menbramen voorzien Tekening van het front

 
   

Foto's gemaakt op de oude locatie

   
   
   
   
   

HERBOUW MET GEBRUIK VAN BESTAANDE LADES EN PIJPWERK

Bij de renovatie wordt gebruik gemaakt van de bestaande materialen, aangevuld met, waar nodig, nieuwe onderdelen.
Er worden twee nieuwe tongwerken geleverd in Duitse factuur. De bestaande Trompet wordt gerestaureerd en in de discant aangevuld met nieuwe pijpen.

Met de huidige lades en pijpwerk wordt de volgende dispositie samengesteld:

Hauptwerk C-g3

 

Bordun 16

gecombineerd met Subbaß 16 of zelfstandig; Pijpwerk op de lade van Pedaal

Principal 8

front Fonteyn (C-H, binnenpijpwerk Fleiter (co-f3)

Hohlflöte 8

Fleiter

Octave 4

Fleiter

Rohrflöte 4

Fleiter

Quinte 2 2/3

Fleiter

Octave 2

Fleiter

Mixtur 4 fach

2'-basis, grotendeels Fleiter

Cornett 5 fach

af g0, oorspr. 3 sterk, Fleiter; (4’= Fonteijn, 8’= nieuw)

Trompete 8

C-f1 Bik (Pedaal); rest nieuw in Duitse factuur

Schwellwerk C-g3

 

Geigenprincipal 8

Fleiter; C-H waarschijnlijk oude frontpijpen

Lieblich Gedackt 8

Fleiter

Viola di Gamba 8

Fleiter

Vox Coelestis 8

af c0, nieuw

Salicet 4

Fonteijn, was Prestant 4'

Flöte 4

Fleiter,

Nasard 2 2/3

nieuw, conisch

Waldflöte 2

Fleiter,

Terz 1 3/5

nieuw

Oboe 8

nieuw, bekers met dubbelconus, Duitse kelen

Pedal C-f1

 

Subbaß 16

Fleiter

Principalbaß 8

deels front, Fonteijn

Gedackt 8

C-f0 gecombineerd met Subbaß, was Bourdon 16’ Fleiter

Octave 4

Fleiter

Posaune 16

nieuw, houten bekers, volle lengte, houten stevels, tinnen koppen, Duitse kelen

Trompete 8

nieuw, C-f0 gecombineerd met Posaune

Koppelingen:
Pedal - Hauptwerk
Pedal - Schwellwerk
Schwellwerk - Hauptwerk
Hauptwerk -Schwellwerk

Tremulant


Kas
Het bestaande front wordt gerestaureerd en voorzien van een nieuwe massief eiken onder en achterkast, aansluitend bij het front..
Door de onderkast te verhogen is het mogelijk om het Zwelwerk en het Hoofdwerk boven elkaar te plaatsen waardoor de diepte van de kast aanzienlijk teruggebracht wordt. Het Pedaal wordt dan weer achter de beide manuaalwerken opgesteld, gescheiden door een stemgang.
De onderkast zal aan de frontkant in dezelfde stijl verlengd worden, waarbij de Gotische motieven worden doorgezet naar beneden. Deze panelen worden opengewerkt en van een raster voorzien.
Achter de onderkast wordt dan de zwelkast opgesteld met jaloezieën aan de frontkant.

Speeltafel
In de zijwand van de kast wordt de nieuwe speeltafel opgenomen en deels aangebouwd.
Er worden twee nieuw klavieren aangebracht.
Er worden nieuwe registerwippers aangebracht die voorzien worden van kleine, porseleinen plaatjes met opschrift.
Er wordt een nieuw Pedaalklavier aangebracht. Deze wordt voorzien van onderhoudsarme contacten.

Tractuur/windlades
De windlades van Fonteijn verkeren nog in een uitstekende conditie.
Een aantal jaren geleden zijn de membranen vervangen.
Fonteijn bouwde zijn pneumatische lades bijna altijd volgens het veermembraan-principe. Voordeel van dit systeem is dat het pijpwerk op een natuurlijke wijze aangeblazen wordt, redelijk vergelijkbaar met een sleeplade.
Dit in tegenstelling tot een kegellade, waar de wind via een aantal omwegen pas de pijp bereikt en daardoor “onrustig” wordt.
Deze lades zijn zeer degelijk gemaakt en in principe onverwoestbaar.
Verder zijn deze lades in staat om een toon snel te laten repeteren en is deze tractuur absoluut niet “lui”.
De bekabeling van de relais wordt vervangen door een nieuwe bekabeling.

Zwelkast
Om de lade van het Zwelwerk wordt een nieuwe zwelkast gebouwd, opgebouwd uit een grenen raamwerk. De zwelkast krijgt aan de voorzijde jaloezieën die door middel van een trede bij speeltafel bediend worden.

Pijpwerk
Het pijpwerk wordt gerestaureerd. Aan de kernen lijken bij de ombouw van 1963 geen drastische ingrepen te hebben plaatsgevonden, de steken die er zitten zijn waarschijnlijk origineel.
De voetopeningen van het pijpwerk van het Hoofdwerk daarentegen zijn gi opengewerkt om bij het pijpwerk “open voet intonatie” toe te kunnen passen, iets wat in de jaren zestig van de vorige eeuw een geliefde bezigheid was.

Windvoorziening
Momenteel is het orgel voorzien van een strakke windvoorziening in de vorm van enkelvouwige regulateurs met spiraalveren.
De balgen worden onder een verhoogde vloer onder het orgel geplaatst.
Zowel voor het Hoofdwerk/Pedaal als voor het Zwelwerk worden twee dubbelvouwige magazijnbalgen gebruikt.
De windhuishouding zal worden geregeld door twee rolkastjes.
Op het kanaal van de zwelwerkbalg naar de lade wordt een nieuwe pneumatische tremulant aangebracht.

Oplevering van dit instrument wordt verwacht in oktober 2009.
ga terug naar boven

 
 
footer
reflect