Kaat en Tijhuis Orgelmakers  Neringstraat 8 | 8263BG Kampen | tel: 038 - 33 33 797 | info@kaatentijhuisorgelmakers.nl   
Klik hier om terug te gaan2008 Oosterwolde (Gelderland) Hervormde kerk op het Noordeinde


Foto door E. van der Weg

1980: Nieuwbouw door Blank onder advies van Klaas Bolt voor de kerkboerderij in Haren.

2008:
Restauratie en verplaatsing door Kaat & Tijhuis.
De Quintfluit is doorlopend gemaakt, was alleen Bas.
De Cornet heeft nu twee standen: alleen 3-voet-koor en alle 3 de koren.
Stemming naar (was ook de oorspronkelijke) Werckmeister III.
Ingebruikname met Kerst 2008.

2008: Overplaatsing en groot onderhoud door Kaat & Tijhuis.

Uit te voeren werkzaamheden:

* De waslaag wordt schoongemaakt en op enkele plaatsen hersteld.
* Vlakken van pijpstokken die enigszins waren kromgetrokken.
* Na het vlakken worden de boringen voorzien van afdichtingringen van Liegelind voor een zuivere afdichting.
* De hoogte van de dammen zullen daarop worden aangepast en de slepen zullen nauwkeurig worden uitgeregeld zodat er een betrouwbare constructie ontstaat.
* De Quintfluit 3’ wordt doorlopend gemaakt door een aanvulling in de discant.
* De Cornet 3st. krijgt twee standen: halfgetrokken klinkt alleen het 3vt. koor van de cornet en helemaal getrokken klinken alle drie koren.
* Het pijpwerk zal worden schoongemaakt en gebreken en beschadigingen worden hersteld. Na opbouw in de kerk zal het pijpwerk worden teruggeplaatst en de intonatie nauwkeurig worden nagelopen en afgestemd op de kerkruimte.
* De oorspronkelijke winddruk zal als uitgangspunt worden genomen. Ter plekke zal ook de definitieve winddruk worden bepaald.
* Ten slotte wordt het orgel weer gestemd in een Werkmeister III stemming.

Dispositie:

Hoofdwerk

Pedaal

Holpijp 8'

Aangehangen

Prestant 4'

 
Fluit 4'

 
Quintfluit 3'b/d

 
Octaaf 2'

 
Cornet III d

 

 

Foto's van de restauratie

Orgelkas in de werkplaats

Windlade in de werkplaatsVoor meer foto's zie: http://reliwiki.nl/index.php?title=Noordeinde%2C_Groote_Woldweg_132
 

ga terug naar boven

footer
reflect